Dahlior - olika grupper

Dahlior har odlats i ungefär 200 år och det finns över 50 000 sorter registrerade. Dahlior delas in i 14 olika grupper. Klicka på respektive sort för att se vårt sortiment!

1. Enkelblommande dahlior

Enkelblommiga dahlior har åtta stycken strålblommor som ibland överlappar varandra runt en öppen disk. Se våra enkelblommiga dahlior här!

2. Anemonblommande dahlior

3. Halskråsdahlior

4. Näckrosblommande dahlior

5. Dekorativdahlior

6. Bolldahlior

7. Pompondahlior

8. Kaktusdahlior

9. Semikaktusdahlior

10. Övriga dahlior

11. Fransade dahlior

12. Stjärnformade dahlior

13. Dubbla orkidédahlior

14. Pionblommande dahlior