Så skapar du en egen blomsteräng

Att anlägga en egen äng med blommor är lätt, bara du gör förarbetet ordentligt! Med våra blomblandningar kan du plocka blommor från tidig sommar till första frosten. 

Så när jorden värmts upp, runt april - juni beroende på var i landet du bor.
Kratta jorden, ta bort ogräs och vattna igenom den ordentligt.
Häll upp fröblandningen i en behållare och blanda den noga för att fröna ska fördelas bra över såytan. Blanda gärna fröna med sand, torr jord eller vermikulit för lättare spridning av fröna.
Beräkna 1-5 gram frön per kvadratmeter. Noga bearbetad jord utan ogräs kräver färre frön per kvadratmeter, medan ytor med svårare förhållanden behöver fler frön. Överskrid inte 5 gram frön per kvadratmeter då för mycket frön på liten yta gör att vissa sorter, speciellt senblommande, konkurreras ut.
Krafsa ner fröna eller täck dem med ett tunt jordlager. Vattna på en gång till. Håll sådden fuktig under grotiden. 
Vid höstsådd behöver fröna inte täckas utan sprids bara ut på jordytan.